Nationaltheater Mannheim

Zurück
Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie

In MyMIZ gespeichert

Eintrag in MyMIZ speichern

Nationaltheater Mannheim

Am Goetheplatz, 68161 Mannheim
Tel.: (0621) 1680-0 Fax: (0621) 1680-385
nationaltheater.marketing@mannheim.de
http://www.nationaltheater-mannheim.de
Opernintendant: Prof. Dr. Klaus-Peter Kehr (ab Spielzeit 2016/17 Albrecht Puhlmann); Gf. Intendant: Dr. Ralf Klöter; Musikal. Oberltg: GMD Dan Ettinger; stv. Opernintendant u. Operndir: Lutz Wengler; Dramaturgie Musiktheater: Merle Fahrholz, Anselm Dalferth, Dr. Dorothea Krimm; Chordir: Tilman Michael; Ballettintendant: Kevin O`Day
Tr: Stadt Mannheim.
Orch: Nationaltheater-Orch. Mannheim.

Letzte Akualisierung: 16.07.2014